Loại sản phẩm: Poster

Ngành nghề: Sản xuất

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Cam

Phong cách: Sang trọng, hiện đại