Loại sản phẩm: Poster

Ngành nghề: Du lịch

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, hồng

Phong cách: Nhẹ nhàng, cổ điển